Landsby bygningsfornyelsesstøtte

Kolding Kommune har nu åbnet for årets pulje til landsbybygningsfornyelsesstøtte.

Puljen kan ansøges om støtte til udvendige bygningsarbejder på ældre bygninger med bolig og på forsamlingshuse. Støtte fra landsbybygningsfornyelsesstøttepuljen kan kombineres med støtte fra Kolding Kommunes Landsbypulje.

Målet med puljen er at fremme bevaring af den lokale bygningskulturarv samt de ældre og bevaringsværdige bygninger.

Puljen har i år en størrelse på kr. 1.714.240.

Deadline for ansøgning er: mandag d. 10. maj 2021 kl. 07.00.

Tilsagn meddeles ansøgere i juni 2021. De støttede arbejder skal være afsluttede inden udgangen af 2022.

Med en ansøgning skal fremsendes to tilbud på det arbejde, der søges om tilskud til. De byggearbejder – inkl. materialer, udførelse og udformning – der ansøges om støtte til, skal være i overensstemmelse med den enkelte bygnings arkitektur, historie og nærmiljø.

Se mere om puljen og dens vilkår, ansøgningsproces, muligheder for vejledning i bygningsbevaring m.v. på hjemmesiden www.kolding.dk/byfornyelse.

Share on facebook
Del på Facebook