Spring til indhold

Generalforsamling 2023 – Almind Borgerforening

Der afholdes generalforsamling i Almind Borgerforening torsdag den 20. april 2023 kl. 19:30 i Almind Forsamlingshus.

DAGSORDEN:

Indlæg vedr. Almind

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af generalforsamlingen
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse, suppleant og bilagskontrollanter
  8. Evt.

Bestyrelsen skal iht. vedtægterne være på 5 – 7 medlemmer. Der skal være 1 suppleant og 2 bilagskontrollører.

Forslag, som skal behandles, skal afleveres skriftligt til formand Helle Hemrich hemrichhelle@gmail.com senest den 6. april 2023.

Del på Facebook