Forfatterarkiv: Almind6051

Generalforsamling 2020 – Almind Borgerforening

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  – A F L Y S T –  –  –  –  –  –  –  –  –

Grundet den nuværende situation med Covid-19 er vores
generalforsamling den 16. april aflyst. Ny dato følger senere.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   

Der afholdes generalforsamling i Almind Borgerforening torsdag den 16. april 2020 kl. 19:00 i Almind Forsamlingshus.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af generalforsamlingen
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse, suppleant og bilagskontrollanter

Bestyrelsen skal iht. vedtægterne være på 5 – 7 medlemmer. Der skal være 1 suppleant og 2 bilagskontrollører.

Morten Poulsen og Ellen Dall er ikke på valg.

Malene W. Pedersen udtrådte af bestyrelsen i løbet af året, og suppleant Leo Frederiksen trådte ind i bestyrelsen.
Nina Bramming udtræder af bestyrelsen pga. familieforøgelse.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:
Leo Frederiksen – ønsker genvalg,
Allan Eriksen – ønsker ikke genvalg, men opstiller til suppleant-posten,
Vibeke B. Volsgaard – ønsker genvalg,
Bjørke Almind Nielsen – ønsker ikke genvalg.

Forslag, som skal behandles, skal afleveres skriftligt til formand Morten Poulsen m.poulsen@outlook.com senest den 5. april 2020.