Spring til indhold

Landsbyforum

Landsbyforum

Her er en lille beskrivelse af, hvad Landsbyforum er, hvad formålet er, hvilke opgaver Landsbyforum har og hvem der er repræsenteret.

Landsbyforum er et udviklingsforum, hvor vi inspirerer hinanden, sparrer med hinanden og varetager vores fælles interesser for landsbyerne i Kolding Kommune.

Tyve af kommunens landsbyer er repræsenteret i Landsbyforum gennem en frivillig kontaktperson. Vores repræsentant for Almind er Lars Hemrich.
Vi arbejder tæt sammen med en landsbykoordinator fra By- og Udviklingsforvaltningen.

Det er repræsentanten for dit lokalområde, som har til opgave løbende at informere dit lokalråd (Almind Borgerforening) om Landsbyforums arbejde. Ligeledes er forventningen, at repræsentanten holder Landsbyforum orienteret om de projekter der sat i værk i dit lokalområde.

Kolding Kommunes Lokaldemokratiudvalg

Lokaldemokratiudvalget er det politiske udvalg i kommunen, der understøtter landsbysamarbejdet. Landsbyforum fungerer som sparringspartner for Lokaldemokratiudvalget.

Kolding Kommunes Landsbypulje

Byrådet har øremærket midler til projekter, der kan forbedre landsbyerne. Ansøgninger til puljen kan indsendes én gang om året, sædvanligvis i januar måned.

Det er alene medlemmer af Landsbyforum, der kan indsende ansøgninger til Landsbypuljen. Du skal derfor rette henvendelse til din repræsentant hvis du/I vil ansøge om penge til et projekt.

Det er Landsbyforum, der i fællesskab indstiller projekter til Lokaldemokratiudvalget, som i sidste ende beslutter, hvordan midlerne fra Landsbypuljen skal fordeles.

Ansøgning til Landsbypuljen

Ansøgning om midler fra Landsbypuljen skal normalt ske mellem december og starten af januar.

Har du som borger eller forening en ide eller et projekt i tankerne, som borgerne i Almind vil kunne få glæde af, så husk at søge om økonomisk hjælp til det.
Midlerne kan fx bruges til forskønnelse af byen, inventar og materialer til klubber og foreninger eller andre lignende ting
Lad repræsentanten høre nærmere om jeres ideer og tanker, og vedkommende vil sende Jer de dokumenter, som skal bruges til ansøgningen.

Repræsentant i Landsbyforum for Almind:
Lars Hemrich
Vestergade 5
Mail: hemrich24@gmail.com